Loading...
Skip to Content

Stichting Historische Motor Documentatie

In Nederland zijn - gelukkig! - vele liefhebbers actief bezig met het restaureren, berijden en genieten van klassieke motorfietsen, bromfietsen, scooters en rijwielen met hulpmotor: zij dragen daarmee in belangrijke mate bij tot het behoud van deze voertuigen. 

Maar niet alleen het behoud van de voertuigen zelf is uit historisch oogpunt belangrijk, dat geldt ook voor de instructieboekjes, prijscouranten, folders en tijdschriften, boeken, foto's en dergelijke over en van deze voertuigen.

Deze documentatie is niet alleen van belang voor de eigenaren van historische voertuigen om deze voertuigen weer in hun originele toestand te brengen en te houden, maar ook als onderdeel van het Nederlands technisch-historisch erfgoed.

De Stichting Historische Motor Documentatie, in 1992 opgericht door enkele belangstellenden in de motorvoertuighistorie, houdt zich bezig met het bijeenbrengen, behouden, beschikbaar stellen en verspreiden van documentatie, kennis en objecten op het gebied van historische voertuigen, in het bijzonder motorfietsen, bromfietsen, scooters en hulpmotoren.

De basis van het door de Stichting HMD beheerde archief bestaat uit de collecties van de oprichters en diverse schenkingen en beslaat inmiddels circa 150 strekkende meter. Zo is er informatie te vinden over ruim 2000 verschillende merken, van Abako tot Zwaluw. Soms slechts een enkel knipsel, maar vaker knipsels, folders, instructieboekjes, foto's enz. Ook zijn er exemplaren aanwezig van 50 verschillende motor- en scooterbladen, waaronder Motor, Moto73, De Motorkampioen, Motorsport en Scooter, maar ook veel Engelse, Duitse en Franse titels. En dan zijn er nog de bijna 1000 boeken over motoren, scooters, bromfietsen, zijspannen, motorsport, motorhistorie en motortechniek, in het Nederlands, Engels, Duits en Frans, maar ook in het Italiaans, Pools en Tsjechisch...

Of u nu op zoek bent naar iets over de historie van gemotoriseerde tweewielers in het algemeen of over een specifiek merk, er is een gerede kans dat wij u vanuit deze rijke bron aan de gewenste informatie kunnen helpen. 

U kunt uw vraag - liefst zo specifiek mogelijk - stellen via de email: info@stichtinghmd.nl of telefonisch: 070-365 0860.

Klik hier voor de hieraan verbonden kosten. 

Aangezien de Stichting geheel op vrijwillige, onbetaalde, basis functioneert en geen subsidie geniet, is de Stichting voor uitbreiding van het archief voornamelijk afhankelijk van donaties, schenkingen en bruiklenen.

Heeft u wellicht thuis nog dergelijk materiaal, waarvoor u geen bestemming weet? De Stichting HMD houdt zich er bijzonder voor aanbevolen!

Omdat in de afgelopen 30 jaar inmiddels een aantal dubbelingen is ontstaan, worden dubbele exemplaren verkocht via onze webshop, www.stichtinghmd.nl/winkel.php

 

Voor meer informatie over de Stichting kunt u zich wenden tot 

Stichting Historische Motor Documentatie
tel: 070 - 365 08 60
e-mail: info@stichtinghmd.nl

De Stichting Historische Motor Documentatie is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 27140308