Loading...
Skip to Content

AVG Protocol

Inleiding

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Historische Motor Documentatie omgaat met de aan haar toevertrouwde (persoons)gegevens. In de privacyverklaring van de Stichting staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben. De Stichting Historische Motor Documentatie hanteert het (de) volgende systeem (systemen) voor de vastlegging van persoonsgegevens:

Privacyverklaring

De Stichting Historische Motor Documentatie legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verwerking van eenmalige bestellingen. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De Stichting zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Toezichthouder

De penningmeester wordt door het bestuur aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming.

Website

De formulieren die worden ingevuld op de website komen binnen bij de penningmeester. De formulieren worden versleuteld verstuurd.